BIOREZONANČNÁ TERAPIA

Biorezonančná terapia (BRT) spočíva v korekcii funkcii organizmu pôsobením elektromagnetických vĺn prísne určených parametrov, podobne ako ladička zodpovedá určitému frekvenčnému spektru zvukovej vlny. V normálnom fyziologickom stave organizmu sa udržiava relatívna synchronizácia rôznych vlnových procesov, a pri patologických stavoch sú zistené zmeny vlnových harmónii. To sa môže odraziť na narušení rytmov základných fyziologických procesov. Preto má vážnu úlohu rezonančné pôsobenie a stupeň synchronizácie systémov organizmu pri ich fungovaní.


BRT – je terapia elektromagnetickými vlnami s ktorými štruktúry organizmu prichádzajú do rezonancie. Vzájomné pôsobenie je možné ako na bunkovej úrovni, úrovni membrán, tak aj na úrovni orgánu, systému orgánov a celkového organizmu. Základná idea použitia BRT v medicíne je v tom, že pri správnom výbere frekvencie a tvaru liečebného (elektromagnetického) pôsobenia možno posilniť normálne (fyziologické) a oslabiť patologické vlnenia v organizme človeka. Preto, biorezonančné pôsobenie môže byť cielene na neutralizáciu patologických, alebo aj na obnovenie fyziologických vlnení, porušených pri patologických stavoch.


Predložená metóda, na rozdiel od väčšiny známych metód fyzioterapie, sa nespája s ohrevom tkanív, čo dovoľuje túto metódu zaradiť medzi „ liečebné faktory nízkej intenzity“. Zariadenia pre realizáciu metódy môžu byť s elektrickým pôsobením (kontakt s pokožkou s použitím vodivých elektród) a elektromagnetickými – (bez kontaktu, cez induktory rôznych typov).


V súčasnosti rozlišujeme dva základné typy terapie:
a. endogénna BRT – terapia vlastným elektromagnetickým vlnením organizmu po ich špeciálnom spracovaní
b. exogénna BRT – terapia vonkajšími signálmi, s ktorými jednotlivé orgány a systémy organizmu človeka rezonujú


Okruh liečiteľných patológii pomocou BRT je dostatočne široký:

· funkčné poruchy rôznej genézy
· choroby centrálnej nervovej sústavy a zmyslových orgánov
· choroby vegetatívno-nervového systému
· chorobné syndrómy rôznej lokalizácie a genézy
· choroby krvného obehu
· choroby dýchacích orgánov
· choroby žalúdočno-črevného traktu
· choroby kože a podkožných buniek
· choroby pohybového systému
· choroby močovo-pohlavných orgánov
· zle hojace sa rany a jazvy

Kontraindikácie k použitiu

V súčasnej dobe absolútne kontraindikácie pre endogénnu BRT nie sú známe. Možnými kontraindikáciami môže byť nedocenenie chorým svoj stav (psychické choroby) alebo sťažený kontakt s pacientom.
Kontraindikácie pre exogénnu BRT sú:
· tehotenstvo
· vrodené poruchy centrálnej nervovej sústavy
· kardiostimulátor
· citlivosť na elektrický prúd
· stav prudkého psychického povzbudenia alebo opojenia

Pre vykonanie BRT sa používajú prístroje:
1. Prístroj pre elektropunktúrnu diagnostiku a elektro-, magneto- a farebnú terapiu na BAB a BAZ „Mini expert- DT“ (v prevedení autonómnom Mini expert DT alebo s programovým zabezpečením Mini expert PK) reg. číslo 95/311= -121 (výrobok Imedis Moskva)
2. Prítroj pre adaptívnu biorezonančnú terapiu „Imedis-BRTA“ (autonómny „Imedi-BRTA“ a „Imedi-BRT-PK“ s programovým vybavením.), reg. číslo 95/311-120 (výrobok Imedis Moskva).
3. Prítroj pre adaptívnu biorezonančnú terapiu „Mini-Expert-T“ s programovým vybavením.

Na základe rozpracovaných typov BRT je pôsobenie slabými elektromagnetickými poliami s určitými charakteristikami, vstupujúce do rezonancie s vibráciami orgánov a tkanív pacienta. Rôzne varianty BRT sa odlišujú frekvenčnými charakteristikami, formou signálu a určením pôsobenia.

 

Spôsob detoxikácie a regenerácie organizmu

Vynález patrí do medicíny a môže byť použitý k detoxikácii a regenerácii organizmu. Technickým výsledkom je zlepšenie celkového stavu zdravia pacienta až do jeho úplného uzdravenia, vďaka odstráneniu skrytých ložísk patológie nezávisle od ich pôvodu a umiestnenia v organizme a nasledujúcej úplnej postupnej a bezpečnej detoxikácie organizmu a všetkých jeho štruktúr až do bunkovej úrovne. Tento spôsob sa uskutočňuje za pomoci elektromagnetických vibrácií s príslušnými frekvenčno-fázovými charakteristikami vykonávajúcimi protistresovú terapiu, ničia pri diagnostike zistené ložiská toxických záťaží a tiež vykonávajú eliminovanie rôznych druhov mikroorganizmov.

Eliminácia rôznych druhov mikroorganizmov sa uskutočňuje v poradí: vírusy, helminty, baktérie, plesne, prvoky a medzi etapami detoxikácie organizmu od toxínov sa využívajú rezonančnej frekvencie, homeopatie a fytoterapie.  

Fytoterapia vykonáva postupnú detoxikáciu systémov organizmu v poradí: pečeň a podžalúdková žľaza, lymfa a krv, obličky, pľúca a srdce, spojivové tkanivá, veľké kĺby a steny artérií a žíl, malé kĺby a steny artérii a žiliek.

 

Vynález patrí  k oblasti medicíny a môže byť použitý pri vytvorení dôsledného komplexu energo-informačných metód pôsobenia v kombinácií s použitím prostriedkov prírodného a rastlinného pôvodu, určené orientáciu, a tiež mechanickej detoxikácie pre normalizáciu životnej činnosti organizmu človeka.